Ing. Vladislav Hančil, CSc.

80 let, chemický inženýr

“Aktivní a soustředěný boj proti hlouposti kolem nás.”

Vladislav Hančil

O mně

Jsem důchodce, je mi 80 let. Byl jsem vědeckým pracovníkem v ČAV (Česká akademie věd) a po roce 1989 jsem se stal risk manažerem průmyslového pojištění České pojišťovny. Zde jsem zavedl geografické informační systémy pro zjišťování povodňových ohrožení. Do Poličky jsem se přistěhoval v roce 2009 do rodného domu mé manželky. V současné době se zabývám truhlářstvím.

 

Proč politika?

Do politického dění se chci zapojit zejména proto, abych nebyl rozčilován hloupostmi, které nemohu ovlivňovat. Chci využít své zkušenosti z pobytů v zahraničí na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických, kde jsem se zabýval pokročilým čištěním odpadních vod a celoživotním úsilím o správnou interpretaci dat.