Ing. Martin Mareš

32 let, softwarový inženýr

“Přál bych si, aby Polička byla městem, kam se chtějí lidé vracet.“

Martin Mareš

V Poličce jsem se narodil, dospěl a jako skvělé místo k životu ji popisoval vždy, když k tomu byla příležitost. Jakmile se naskytla možnost z Poličky pracovat, neváhal jsem ani chvilku a do svého rodného města se vrátil. Přál bych si, aby byla Polička místem, kde zapustí kořeny i další lidé, kteří ji nějaký čas opustili – stejně jako já, moje žena Tereza a naše dcera Magdalena. Ke společenskému dění ve městě již od mládí dobrovolnicky přispívám tím, co je mi blízké a co umím. Mnoho let jsem se podílel na pořádání a technickém zajištění kulturních i jiných akcí. Ve volném čase realizuji vývoj webových stránek či informačních systému pro spolky, organizace, ale i Město jako takové. Svoje odborné znalosti, stejně jako kritický pohled na věc, budu městu rád nabízet i nadále.