Mgr. Martin
Klepárník Ph.D.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

„Chci aby Polička byla živé město, které se posouvá kupředu. Dnešní doba je dynamická, nestačí jen udržovat stávající, ale hledět do budoucna – mít vizi, smysl a chuť do práce. A tu my v Otvírání máme! Vždyť budujeme vše pro naše děti, další generace, aby Polička byla jejich domovem, kam se budou rádi vracet.“
Martin Klepárník

O mně

Jsem absolventem poličského Gymnázia. Vystudoval jsem biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brně a následně několik dalších let studoval doktorát, pracoval v oblasti vědy a zároveň učil na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. S mojí ženou Aňou a dětmi jsme se před více než deseti lety přestěhovali do Lezníka. Od té doby také pracuji v rodinné firmě MEDESA.

 

 Proč jdu do politiky?

Zastávám názor, že když chci něco změnit, tak nestačí o tom jen mluvit. Proto se snažím pozitivním způsobem ovlivňovat své okolí a hlavně spolupracovat při tom s lidmi, kteří mají stejný elán a chuť měnit svět kolem sebe k lepšímu. Nechtěl bych aby z Poličky byl „údržbákov“, tedy místo, kde se jen opravuje a látá, ale skutečně nebuduje.

Už od té doby, co naše děti vstoupili do školních lavic, se snažím pomáhat a propojovat světy žáků/studentů, učitelů a rodičů, ať už ve spolku rodičů na ZŠ na Lukách, nebo na Gymnáziu. Spolu s Pepou Dvořákem – ředitelem gymnázia – pořádáme besedy Poličsko mluví o vzdělávání. Poslední 4 roky jsem byl členem Výboru pro výchovu a vzdělávání.

 

Co je pro mě v životě důležité?

Rodina. Moje žena Aňa a děti Kryštof, Štěpánka a Františka. A další moji blízcí a přátele a také zaměstnanci naší firmy. Jako nesmírně důležitou považuji důvěru – v sebe sama, ale především ve své okolí, protože důvěra je základem dobrého a zdravého rozvoje společenství. A neposlední řadě také odvahu nezavděčit se všem, ale naslouchat názorům druhých.

 

Co dělám ve volném čase?

Mám rád hory, lyžování a sport všeobecně. Rád zajdu do divadla nebo na koncert a jsem obdivovatelem dobrého jídla a pití.