Jakub Kastner

38 let, stavební technik

 

.”

Jakub Kastner

Považuji za důležité chodit k volbám, to nám totiž umožní nést vnitřní odpovědnost za svou volbu a dává nám to možnost zpětné vazby. Zajímal jsem se o své okolí a širší vztahy, ale až s Milionem chvilek pro demokracii a bílou rukavičkou, kterou vhodila na náměstí Hanka Pražanová, jsem se aktivizoval, začal pravidelněji chodit na jednání Zastupitelstva a zkusil si také stoupnout před širší veřejnost. Seskupil se tu tým lidí, který se začal věnovat konkrétním lokálním tématům. Tým, ve kterém vzkvétal dialog a umění shody. Brzy jsme ale pochopili, že pokud budeme chtít něco změnit, nestačí participovat. Musíme s kůží na trh a kandidovat, vytvořit chybějící protiváhu. Překročil jsem tedy pověstný Rubikon a z aktivisty se postupně stává politik. Zajímají mě především témata územního plánu a rozvoje Poličky uvnitř i v návaznosti na okolní krajinu, hospodaření s vodou nebo městské bydlení.

 

Můj rod pochází z Poličky, ale narodil jsem se v Novém Městě na Moravě, kde jsem 9 let docházel do výtvarného oboru na ZUŠ. Poté jsem studoval stavební obory na střední a vysoké škole v Brně, kde jsem také dlouho žil a byl součástí kajakářského oddílu. Sport je velkou částí mého života, od táty jsem se učil hledat míru mezi odvahou a rozvahou na skalních stěnách a ve vysokých horách, odpovědnost za partnera na laně i za sebe samého, od kajakářů zase respekt k živlům a týmové myšlení při bezpečném pohybu v korytech divokých řek. Miluji pohyb volnou krajinou, pod širým nebem. Oženil jsem se v Poličce, kde jsme se ženou zrekonstruovali Hrobníkův dům a pereme se s nástrahami života pro naše tři děti.