Ivan Šrek

64 let, ekohospodář

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pharetra leo quis turpis lacinia lacinia. Maecenas gravida felis nec luctus condimentum.”

Ivan Šrek

Bylo mi 11, když v roce 1968 přijela okupační vojska a od té doby se datuje můj zájem o společenské dění a tedy i politiku. Protestní dění před a převrat v roce 1989 jsem prožil a velmi si užil v Praze, kde jsem strávil prvních 42 let svého života. V Praze jsem byl také v roce 1990 poprvé ve svém životě volit. Praha se po převratu změnila z Prahy magické na Prahu peněz, stejnou jako všechna velká města v Evropě a to mě přimělo přemýšlet o odchodu. Uvědomoval jsem si i pod vlivem tehdejších disidentů přeměněných v politiky že změna společnosti musí nastat zespoda, že je potřeba obnovit občanskou společnost. Jsme to my v malých obcích a městech, kteří posíláme politiky do parlamentu a tedy na nás záleží, jak kvalitní lidé se z komunální politiky dostanou k řízení země. Za 30 let od nadějného převratu jsme však poslali do parlamentu mnohé, kteří víc škodí, prosazují své osobní zájmy, než by přispívali k lepšímu životu celé společnosti. Je na mladších generacích lidí, kteří mají vzdělání, vize, zkušenosti ze zahraničí, jazykové schopnosti, dokáží vidět a srovnávat aby dělali rozhodnutí, která mají pozitivní dosah do budoucnosti. Proto se snažím podpořit a spolupracovat s lidmi, kteří mají chuť a přesvědčení, že dokáží stav věcí měnit k lepšímu, ať už v minulých volbách s Piráty tak v současnosti s Otvíráním Poličky. Ve Stříteži žiji od roku 2000. Jsem 20 let dobrovolníkem Charity Polička, aktivním členem A 21, ČSOP, Spolku Planeta Chaos z.s, členem Osadního výboru ve Stříteži a za Piráty člen Kontrolního výboru zastupitelstva Poličky. 

 

Narozen 1957 SPSŠ strojní Praha, 1974 – 1978 Základní vojenská služba, 1978 – 1980 Státní židovské muzeum Praha, 1981 – 1983 Ústředí české advokacie/Česká advokátní komora, 1983 – 1994 Česká provincie řádu sv. Augustina Praha, 1994 – 1995 restaurátor nábytku – Nový Zealand, 1995 – 1996 OSVČ, 1996 Praha / Střítež , pěstoun náhradní rodinné péče Střítež od 2013.